iphone spy usb read more spyware iphone without jailbreak mit welchem leggere

REALIZACJE 

Wybrane realizacje (lata 2012 – 2015) 

 1. Projekt Budowlany „Budowa Stacji Transformatorowej wraz z liniami kablowymi 20/0,4kV do zasilania  Zakładu Produkcyjnego John Cotton w Głuszycy”.
 2. Projekt Budowlany i wykonanie instalacji elektrycznej hali produkcyjno – magazynowej WIŚNIEWSKI – ABM s.c. Zakład Mechanicznyw Bystrzycy Kłodzkiej.
 3. Projekt Budowlany instalacji elektrycznej hal produkcyjnej i magazynowej MARMA Polskie Folie sp. z o.o. Kańczuga.
 4. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania urządzeń zamontowanych w sprężarkowni na terenie Diehl Controls Polska Sp. z o.o. Namysłów.
 5. Projekt Budowlano – Wykonawczy instalacji odgromowej hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową firmy CeDo Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie.
 6. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania urządzeń sprężąrkowni na terenie DS SMITH PACKAGING w Oławie.
 7. Wykonanie instalacji zasilającej 20kV odgałęzienie kierunek R-Kamieniołom-1 na terenie Kopalni „GABRA” Słupiec.
 8. Wykonanie instalacji elektrycznej dla nagrzewnic na terenie zakładu TwentebeltPoland Sp. z o.o. w Kudowie Zdroju.
 9. Usunięcie awarii elektrycznej zasilania turbiny wodnej, oraz sterowania baterią kondensatorów w ELEKTROWNI WODNEJ w Bystrzycy Kłodzkiej.
 10. Wykonania zasilania w energię elektryczną zakładu mobilnego SANDVIK na terenie Kopalni Melafiru „GARDZIEŃ” w Tłumaczowie.
 11. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania sprężarek wraz ze sterowaniem przepustnic wentylacji na terenie zakładu FAYMONVILLE  w Łozienicy.
 12. Wykonanie instalacji zasilania kontenera RM-1, tras kablowych i światłowodowych, oraz instalacji zasilania napędów ciągu technologicznego i zasilania „Mamuta” w Kopalni Melafiru Tłumaczów Gardzień.
 13. Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia LED skweru przy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy.
 14. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania urządzeń sprężąrkowni na terenie Hamilton Sundstrand Sp. z o.o.
 15. Remont linii 10kV zasilającej Bocznicę Kolejową KSS Bartnica w miejscowości Wałbrzych ul.Tunelowa.
 16. Demontaż instalacji elektrycznej, sterowniczej wraz z urządzeniami instalacji trigeneracyjnej na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.
 17. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania i sterowania urządzeń sprężąrkowni na terenie BASF POLSKA Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.
 18. Wykonanie połączeń uziemiających odgromowych i wyrównawczych ciągów technologicznych zakładu stacjonarnego na terenie Kopalni Melafiru Tłumaczów Gardzień.
 19. Wykonanie rozdzielni zasilająco sterowniczych na terenie zakładu AAM Poland Sp. z o.o. w Świdnicy.
 20. Wykonanie instalacji elektrycznej sprężarki, osuszacza oraz wentylacji na zakładzie TAKATA PETRI PARTS POLSKA Sp. z o.o. w Krzeszowie.
 21. Przebudowa linii 20kV L-883, z budową dwóch stanowisk słupowych, skablowania odcinka pomiędzy nimi oraz przeniesienia stacji transformatorowej R-MORAWA na terenie Hotelu Morawa w Starej Morawie.
 22. Wykonanie instalacji elektrycznej agregatów wody lodowej zasilających klimatyzację serwerowni CPD na terenie GAZ-SYSTEM S.A oddział Wrocław.
 23. Wykonanie instalacji elektrycznej sprężarki, osuszacza oraz wentylacji na terenie zakładu Hasco-Lek S.A. Wrocław.
 24. Budowa Budynku Biurowo – Usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu na terenie nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ulicy Kościerzyńskiej 2-6.
 25. Wykonanie instalacji elektrycznej 0,4kV w pomieszczeniach kotłowni, warsztatu elektrycznego, magazynu paliw na terenie Kopalni BAZALTU Męcinka.
 26. Wykonanie instalacji elektrycznej sprężarki, osuszacza oraz wentylacji na terenie zakładu GEA POLSKA SPÓŁKA Z O.O. Świebodzice.
 27. Wykonanie prac elektrycznych na obiekcie Biblioteki Politechniki Wrocławskiej.
 28. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych na terenie zakładu Heesung Electronics Poland Biskupice.
 29. Wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie budowy stacji transformatorowej 20/0,4kV, rozdzielnic zasilających, instalacji siły 400/230V, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji odgromowej, wyrównawczej i uziemiającej na terenie hali produkcyjnej, magazynowej i biurowej zakładu grzałek rurkowych BECKER OBR Sp. z o.o. w Pyrzycach.
 30. Wykonanie instalacji elektrycznej sprężarek z urządzeniami pomocniczymi na terenie Gazoport Terminal LNG w Świnoujściu.
 31. Wykonanie instalacji elektrycznej 400/230V do zasilania maszyny VEGA ALTAIR 200 wraz z zasileniem urządzeń peryferyjnych na terenie United Packaging S.A. – Zakład Produkcji Opakowań w Skarbimierzu.
 32. Remont instalacji elektrycznej Kamienicy w Ząbkowicach Śląskich.
 33. Wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej sprężonego powietrza z urządzeniami pomocniczymi w Elektrowni Turów w Bogatynia BLOK 3.
 34. Remont instalacji  elektrycznej zgodnie z ofertą z dnia 28.05.2015.r. dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Akacjowa 5 w Nowej Rudzie.
 35. Wykonanie instalacji elektrycznej sprężonego powietrza, wentylacji z urządzeniami pomocniczymi w zakładzie FON-SKB w Radomsku.
 36. Opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej pomiędzy Inwestorem BEST Systemy Grzewcze Sp. z o.o. a dostawcą energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A.
 37. Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku A3, A4, A6, B1 na budowie osiedla mieszkaniowego z funkcją pensjonatową Apartamenty Czarna Góra w Białej Wodzie.
 38. Wykonanie instalacji elektrycznej kontenera sprężarek oraz klap p. poż dla wentylacji odzysku ciepła na terenie zakładu nr 4 WINKELMANN w Legnicy.
 39. Wykonanie instalacji elektrycznej 0,4kV wraz z instalacją IT w pomieszczeniach laboratorium na terenie Kopalni Gabra Słupiec.
 40. Wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczeń warsztatowo – magazynowych na terenie BUDMAR Sp. z o.o. w Nowej Rudzie.
 41. Wykonanie konstrukcji nośnych dla ringu instalacji próżni na terenie budowy nowego zakładu Pini Polonia w Kutnie.
 42. Projekt Budowlany Budowa linii napowietrzno – kablowej ze stacją transformatorową 20/04kV na terenie Kopalni Magnezytu „Grochów” S.A. w Grochowej.
 43. Budowa linii napowietrzno – kablowej ze stacją transformatorową 20/04kV  na terenie Kopalni Magnezytu „Grochów”  S.A. w Grochowej.
 44. Projekt Budowlany Budowa linii napowietrzno – kablowej ze stacją transformatorową 20/04kV dla obiektu hotelowego w Radkowie.

Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych  m.in.

– Kopalni Gabra Słupiec,
– Kopalni Gabra Braszowice,
– Kopalni Melafiru Rybnica Leśna,
– Bocznica Kolejowa Wałbrzych,
– Wytwórni Mas Bitumicznych w Niemczy,
– Wytwórni Mas Bitumicznych w Stary Julianów,
– Budynek Biurowy Bartnica 70,
– Wytwórni Mas Bitumicznych w Bełk,
– Wytwórni Mas Bitumicznych w Niemodlin 

Partnerzy

PARTNERZY